2015. április 11.

A költészet napja - 2015

Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy kik a kedvenc költői, Szilágyi Domokos, Juhász Gyula és Kányádi Sándor biztosan szerepelne a felsorolásban. Ha valaki megkérdezné tőlem, hogy melyek a kedvenc verseim, az Este, tavasszal biztosan szerepelne a felsorolásban. Nem csak ők, és nem csak ez a kedvenc, de most őket választottam, hogy megemlékezzek a magyar költészet napjáról.

Szilágyi Domokos: Este, tavasszal

Az égszínkékbe már korom vegyült,
s a várost köpenyével lassan betakarta az álom,
és apró fények gyúltak mindenütt,
mikor megálltam fönn a Fellegváron.
Odalenn autó ballagott
- két fényes sáv mutatta, merre kígyózik az út.
Lábam alatt a pázsit álmosan
sóhajtott halkat, ibolyaillatút.
Aludt a város, s közben hortyogott
a Szamos - lassan folyó fekete tinta,
mely itt-ott eltűnt a szemem elől:
a hidak itatósa egy-egy csöppjét felitta.
A fű között két mezei tücsök
cserélte tapasztalatait hegedűszavakkal -
és előreküldte a város fölé
lágy leheletét a májusi hajnal.
(1956)

Juhász Gyula: Ha kiderül az alkony

Megy a vonat az este sátorába
Eső után, az alkonyég alatt
S egyszerre csak kigyúl felhők palástja
S bíborban égnek múló sugarak.
Majd rózsafényben tündököl a föld, ég,
Mint valami nagy kései dicsőség,
Mint túlvilági derengés ragyog
A messzi táj s a tavaszi falomb.
Mint életünkben néha, esteledvén
Öröm, remény, csak megjön hirtelen
Valami szent csönd, mint az égi vendég,
Vagy fölragyog egy elmúlt szerelem.
Magunk se merjük hinni, hogy valóság,
S amíg szelíden szövi takaróját
Nagy éjszakánk fölöttünk láthatatlan:
Megállunk andalgón az alkonyatban.
(1925)


Kányádi Sándor: Relativitás

- Megállt az idő - mondják,
akik megálltak.

- Rohan az idő - mondják,
akik rohannak.

A várakozónak: végtelen;
a rabnak: mozdulatlan;
a bölcsnek: mély;
az alkotónak: kevés;
emennek: boldog;
amannak: boldogtalan;
kecsegtető és kilátástalan,
satöbbi, satöbbi ... csupa
érzelmi hozzáállás.

Einstein fölfedezése nem sokat
változtatott a közfelfogáson.
 (1964)


Versek innen:
Szilágyi Domokos: Élnem adjatok. Vers, próza, esszé (1956-1976), MEK
Juhász Gyula összes költeményei, Osiris Kiadó, 2006
Kányádi Sándor: Jövendőmondás. Válogatott versek, Corvin Kiadó, 2008

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése