2013. október 17.

Hazai vizeken

Elég sok magyar nyelvű könyves blogot követek, és bár találni bejegyzéseket hazai szerzők műveiről, úgy érzem, hogy azért  egy kicsit mellőzve vannak a külföldi szerzőkhöz képest. Nyilván, hogy a külföldi megjelenésekhez képest nem olyan nagy a kínálat, de szép számmal akadnak hazai tollforgatók is. Az én blogom alig pár hónapos, és bizony én sem követtem árgus szemekkel a hazai irodalom újdonságait. Az igazság az, hogy elég kevés magyar kortárs irodalmat olvasok, pedig képviselve vannak a könyvespolcunkon. A miértre nem igazán tudok magyarázattal szolgálni, de talán a jövőben megpróbálom behozni a lemaradásaimat. Addig is arra gondoltam, hogy feltérképezem az októberi kínálatot, és kiválasztok pár könyvet, amely felkeltette az érdeklődésemet. Mivel már benne járunk a hónapban, megtörténhet, hogy az általam kiválasztott könyvek már megjelentek, de mindenképpen újdonságok lesznek. 

A tavalyi év egyik nagy szenzációja volt Nyáry Krisztián könyve, az Így szerettek ők, amelyben írók, költők és művészek szerelmi életét tárja az olvasók elé. Fotókkal illusztrált történeteit először saját Facebook oldalán kezdte közölni, de rövid idő alatt hatalmas olvasótáborra tett szert. Az oldalon közzétett karcolatokat végül a Corvina Kiadó gondozásában egy igen szépen kivitelezett kötet formájában vehették kézbe rajongói. A hónap végén megjelenik a könyv második kötete, egy újabb irodalmi szerelmeskönyv, amelyben ismét 40 magyar író és költő párkapcsolati története szerepel.Az első kötetet tavaly karácsonyi ajándékként kaptuk, talán idén a második is bekerül a fa alá.

Nyáry Kirsztián: Így szerettek ők 2 – Újabb irodalmi szerelmeskönyv
Néhány igaz mese magyar írókról és költőkről, amelyeket kevesen ismernek. A szerző Csokonaitól Vas Istvánig, Dérynétől Déry Tiborig mesél el 40 történetet múzsákról, megcsalt szeretőkről, örök hűségről és a szerelem sokféle arcáról.

Megjelenés: 2013. október vége., Corvina Kiadó


Akik szeretik Vámos Miklós prózáját, ebben a hónapban egy válogatott novelláskötettel ajándékozhatják meg magukat, vagy szeretteiket.

Vámos Miklós: Majdnem összes
Részlet a könyv bevezetőjéből:
"Majdnem az összes novellám olvasható ebben a könyvben. Kivétel a "bár" című 1998-as kötetem: mai szemmel is úgy látom, sikerült olyan szorosra szerkesztgetnem annak idején, hogy fájna szétszedni. Ugyancsak kihagytam a nyolc novellát, amelyek kettesével, ikerszövegként jelentek meg a Tiszta tűz -ben, mert... csak. Nem foglalkoztam továbbá azzal a két tucatnyival sem, amelyeket angolul írtam, amikor évekig a Yale-en időztem. Jó érzés, hogy vannak munkáim egy világnyelv fogságában. Hagyományosan a magyart tekintik irodalmi cellának, és tessék. Végezetül nem kerülhettek be azok, amelyek a bizonytalan jövőben készülnek el, fölteszem (remélem), várhatóak ilyenek.
Válogatott novelláskötet: ez úgy hangzik, mint egy olyan kitüntetés, amelyet csak halála után kaphat meg az ember. Ennek szellemében én most másodszor kerülök a halálomon túlra. Jelent már meg válogatott novelláskönyvem (Magvető, 1981), pedig akkor még nevetségesen fiatal voltam az elmúláshoz. Live fast, die young? Utóbbiról szerencsére már lemaradtam." (A Szerző)
Megjelenés: megjelent, Európa Kiadó


A memoárirodalom kedvelőinek, de nem csak nekik szól Gergely Ágnes,  a Kossuth-díjas költő új könyve. A címe szerintem fantasztikus, ritkán szoktam memoárirodalmat olvasni, de azt hiszem erre sort kerítek.

Gergely Ágnes: Két szimpla a Kedvesben
"Teljesedjék be a sorsunk: elmondom neked ezt a történetet. Az éjjel egy gladiátorral álmodtam. Ide teszem az álmot a történet elejére. Tudod, bátorítanom kell magamat.
A gladiátor fölnéz. A magasban, emeletnyi vagy csillagnyi távolságra innét csak egy kezet látni, a kéz egyetlen ujját, az ujjmozdulatot. Fölfelé vagy lefelé? A hüvelykujj lassúdva mozdul. Eljön a rettegett pillanat, amikor már mindegy. Az ég tiszta, élesen látszik a látóhatár. Még nincs fönn a hold. A nép üvölt. A nép mindig üvölt. A kegyelem feltétele az volt, leteríti-e az oroszlánt. A vadállat kinyúlva fekszik mellette. Nem mondta neki: recipe ferrum, a vadak nem tudnak latinul. Megfeneklett az idő. Fáradtság önti el, időn kívüli hála. Most már minden jöhet. Bevárja itt a csillagokat.
Álmomban fenn ültem a tribünön. Nem üvöltöttem. Semmi közöm ahhoz, ami történik. De ha nincs közöm hozzá, miért fáj?"
Az új könyv szavai az aranyfényben ragyogó alföldi gyerekkorról, a háborúról és az üldöztetésről, az identitásdilemmákról, a kora ötvenes évek gyári, színi és bölcsészvilágáról, majd a tanári és végül a költői pálya kezdeteiről szólnak. Memoár ez tehát, csakugyan. Szólni azonban ennél sokkal kevesebbről és sokkal többről szól. Arról, ami volt, és nincs már, és arról is, ami mindig van. Egy nagy szerelemről.
Gergely Ágnes elliptikusan érzékletes, közvetlenségükben is elegáns mondatokból megszerkesztett, tökéletesre csiszolt, költőileg ihletett prózája rég várt újdonság, mely szerzőjének, a kortárs magyar irodalom egyik legjelesebb alkotójának nyolcvanadik születésnapjára jelenik meg.
Megjelenés: megjelent, Európa Kiadó


Szinte nem telik el hónap, hogy ne kerüljön a könyvesboltokba valamilyen történelmi regény. Lassan otthonosabban mozgunk az angol koronáért vívott harcokban, a különböző királyi udvarokban lezajlott cselszövések, intrikák, szerelmi történetek útvesztőiben, mint saját történelmünk eseményei között. Aki szeretne kalandozni egy kicsit a XIV. századi Magyar Királyságban, talán felkelti az érdeklődését ez a Károly Róbert korában játszódó történet.

Csikász Lajos: Ezüst sávok, arany liliomok
1301. januárjában meghalt III. András király, és halálával véget ért az Árpád-házi királyok uralma a Magyar Királyságban. Az ország életét ekkor már a tatárjárást követően megerősödött kiskirályok küzdelmei határozzák meg: az új trónkövetelőknek a Csák, Aba, Kán, Borsa, Kőszegi nemzetségek támogatását kell elnyerniük ahhoz, hogy sikerrel szállhassanak harcba a koronáért.
A déli országrészben V. István király dédunokája, az ekkor még csak tizenhárom esztendős Anjou Károly Róbert pártja erősödik meg, északon pedig a szinte vele egykorú III. Vencel cseh és lengyel trónörökös támogatói. A kölcsönösen el nem ismert koronázásokat kölcsönös kiátkozások és fel-fellángoló összecsapások követik.
Ezekben a viharos időkben veszíti el családját az ifjú Ócsárd nembeli Imre. Miután apja évtizedes ellensége feldúlja a falujukat, a cseperedő legény rabszolga-kereskedők kezére kerül, és az erdélyi sóbányákban köt ki. Azonban fürge észjárásának, vakmerőségének és karja erejének köszönhetően hamarosan kiszabadul, és a rabságban szerzett társaival bejárja az egész országot, míg csak új urat nem talál Károly Róbert szolgálatában, és új otthont a kunok között.
Csikász Lajos regénye könnyed, kiforrott stílusban, fordulatokban gazdag, lendületes cselekményen, mélyen szerethető és gyűlölhető szereplőkön keresztül mutatja be a XIV. század eleji Magyar Királyság viszályokkal, cselszövésekkel és árulásokkal terhes történetét, a nagypolitika fordulataitól kezdve egészen a legszegényebbek, és így a legtöbbet szenvedők mindennapos élethalál harcáig.
Megjelenés: megjelent, Gold Book


A Helikon Kiadó folytatja Márai Sándor regényeinek megjelentetését. Imádom ezeket a borítókat, amikor ilyeneket látok, elszomorodom, hogy már egy másik kiadás kötetei ott állnak a polcon, így ezeket csak nézegetem és gyönyörködöm bennük. (Megjelenés: 2013. október 14.)
Benedek Szabolcs az 1900-as évek elején játszódó Vértrilógia  - A vérgróf, A vérgrófnő, A vértanú – után az 50-es éves közepébe repíti olvasóit új regénye lapjain. Engem már azelőtt megfogott a könyv címe és harsány borítója, hogy bármit is olvastam volna a tartalomról.(Itt olvashattok egy interjút a szerzővel a trilógia megszületéséről, amúgy egy mondat erejéig az új könyvéről is beszél; augusztusban készült, de talán van akit érdekel.)

Benedek Szabolcs: Focialista forradalom
1954 nyarán, alig egy évvel a legendás londoni 6:3 után Magyarország újabb futballdiadalnak néz elébe: a világbajnoki döntőnek. Az Aranycsapat győzelme nem lehet kétséges, ezért a pártállamtól a legkisebb lakóközösségekig mindenki a hazatérő bajnokok ünneplésére készül. Amikor azonban a várva várt győzelem elmarad, a csalódott szurkolók először csak tüntetni, aztán törni-zúzni kezdenek Budapesten, sőt egyesek már forradalomról beszélnek. 
Benedek Szabolcs történelmi dokumentumokon alapuló regénye a magyar közelmúlt egyik elfelejtett epizódját eleveníti fel egy tipikus budapesti bérház lakóinak sorsán keresztül, akik között éppúgy megtalálható az elvhű kommunista házmester, mint a volt horthysta főtiszt vagy a munkatáborokból hazatért házaspár. Egyszerű futballhisztéria volt ez vagy az 1956-os forradalom előjátéka? Tömegoszlatási főpróba? A szabadság első szárnypróbálgatása? Senki sem tudja - ez a regény azonban segít elképzelni, milyen lett volna nekünk is ott lenni az események forgatagában.
Megjelenés: 2013. október 22., Libri Könyvkiadó


Báthory Anna alakját a magyar irodalomban Makkai Sándor Ördögszekerek, valamint Móricz Zsigmond Erdély-trilógiája örökítette meg. Most egy írónő tollából ismerhetjük meg ezt a titokzatos, nem mindennapi asszonyt, és a kort, amelyben élt. 

Ugron Zsolna: Erdélyi menyegző
1608 november, Kolozsvár. A város Báthory Anna esküvőjére készülődik. A fejedelem tizennégy éves húgát családja és a hagyományok tiszteletére nevelték… 
Vajon engedelmes araként vagy lázadó özvegyként teljesíti be sorsát? Hogyan küzd a három részre szakadt ország politikai játszmái közepette egy fiatal lány a hatalommal bíró férfiak szerelme, érdekei és kapzsisága ellen? Boldog fiatalasszony vagy „ördög, gyilkos kurva”, ahogy az új fejedelem nevezi? 
Erdély és Magyarország a XVII. század elején a politikai intrikák és álandó háborúskodások világa. Hitviták, árulások és érdekházasságok döntik el országrészek sorsát. A végvárakban, az ostromlott falak mögött jelenésekről, családi átkokról, mérgezésekről és testvérszerelemről suttognak… 
Ugron Zsolna regénye a 17. század egyik leghírhedtebb, legtitokzatosabb alakját, a bűbájos boszorkányt, Báthory Annát idézi meg. A körülrajongott és gyűlölt Báthoryak világát, melyben az árulások, parancsszóra elhált szerelmek és politikai gyilkosságok közepette egy asszony boldog akart lenni.
Megjelenés: 2013. október 31., Libri Könyvkiadó


Forgách András új kötetére a címe miatt kaptam fel a fejem, érdekes témának ígérkezik.

Forgách András: 12 nő voltam
A kor nem minden, a korodtól még nem leszel független, érett, felnőtt nő. Forgách András könyvében kislányok, nagylányok, kamaszlányok és első pillantásra érett, felnőtt nők próbálnak meg tényleg felnőni, függetlenedni, szeretnének urai lenni helyzetüknek és kezükbe venni sorsukat. 
Akárhogy is, de a lányok előbb-utóbb valahogy felnőnek, legalábbis nem szűnő kísérletet tesznek rá, és akad olyan, akinek ez nagymama korára sikerül is.  Közben megjárják San Franciscót, Floridát, Szentpétervárt, Amszterdamot, Párizst, Stockholmot, Olaszországot, Görögországot, Dubait, Londont, Budapestet, a Balatont és az Alföldet, na meg a Viharsarkot. Hogyan lettem nagylány? – ez könyvünk egyik fejezetének címe, mely egyúttal tömören összefoglalja annak a marék cukorkának a témáját, melyet a szerző vett magához az angyalok által elé tolt isteni édességes tálról.

Egy – aki egy eszkimóhoz megy feleségül…
Kettő – aki az űrben akart csókolózni...
Három – akit legjobb barátnője meggyilkolásával vádolnak…
Négy – aki a Budapest–Párizs járaton lefogy 25 kilót…
Öt – aki bemártja, azt, akit a legjobban szeret…
Hat – aki újra találkozik 12 élettel korábbi karmikus szerelmével…
Hét – aki tud nemet mondani… 
Nyolc – aki egy orosz bankárba zúg bele Szentpéterváron…
Kilenc – aki egy hétig állt mozdulatlanul tütüben…
Tíz – akinek rendőr volt az apja…
Tizenegy – akinek négy anyja volt, de egyik se vallja be melyikük szülte…
Tizenkettő – aki egy széthasított fejű férfit szeretett…
Megjelenés: megjelent, Libri Könyvkiadó


Darvasi László ismét egy gyerekeknek szóló kötettel jelentkezik, amire nagyon kíváncsi vagyok.

Darvasi László: A Háromemeletes Mesekönyv
Te is lehetsz varangyos mobil!
Mit keres egy mesekönyvben a Magyar Történelem? Szólhat-e egy mesekönyv önmagáról, helyet cserélhet-e az írójával? Hol van a világ legjobb helye? Darvasi László a Trapiti-könyvekben és a Pálcika-történetekben már bebizonyította, hogy ért a gyerekek nyelvén. Most, A Háromemeletes Mesekönyvben egy folyton kérdezősködő kisfiú keresi a válaszokat. A segítségére vannak a földszinten lakó pupákok, a Tanító néni az első emeletről, a másodikról személyesen a Magyar Történelem, hogy minden titokra fény derüljön a harmadikon, ahol a mesekönyv írója is lakik. De miféle zajok szűrődnek át a padlásról?
Koncz Timea rajzaival.
Megjelenés: 2013. október vége., Magvető Kiadó


Egy másik könyv, amire szintén a címe miatt figyeltem fel, és mint kiderült egy családregény rejtőzik mögötte.

Majoros Sándor: Az eperfa nyolcadik gyökere
Majoros Sándor 1956-ban született Ómoravicán. Az 1991 óta Budapesten élő Déry-, József Attila-, Márai-díjas vajdasági író ezzel a regényével végképp hazatalált a szülőföldjére. Különleges ihletésű családregényén keresztül magunk is részeseivé válunk egy titkokkal teli, ugyanakkor nagyon is valóságos bácskai falu, szélesebb értelemben a vajdasági magyarság XX. századi történelmének. A regénynek sokféle olvasata van: a gyermeki látásmód naiv rácsodálkozásától a létfilozófiai mélységekig, az életképszerűen eleven jelenetsoroktól a tűéles iróniával megrajzolt karakterekig sokfajta síkon közelíti meg az időben távoli, ám aktualitásában máig ható családi legendáriumot. A sodró erejű, jellegzetesen bácskai történet önmagán túlmutatva az egész kelet-közép-európai olvasóközönség számára ismerős élményeket hordoz.
Megjelenés: 2013. október 22., Magyar Napló Kiadó


Frei Tamás regényeivel is nagy rajongótáborra tett szert. A Megmentő és A Bankár után végre megérkezett az André-trilógia utolsó kötete.  Mi ketten eddig még nem találtunk egymásra, pedig csak dicsérő szavakat hallottam a könyvekről. Ki tudja, talán egy nap ráveszem magam, hogy megismerkedjek Andréval.

Frei Tamás: 2015 – A káosz éve és a magyar elit háborúja
André története a következő parlamenti választások napjaiban indul ismét útjára, feszült, konfliktusokkal teli időszakban. A képzeletbeli Magyarország arra ébred, hogy a kisebbség került többségbe. De hogyan? Miként és miért esik egymásnak a magyar politikai és gazdasági elit egy része, és mi köze mindehhez Andrénak, Adriennek és egy kaliforniában élő sikeres magyar feltalálónőnek? Mi történik a sarokba szorított miniszterelnökkel, a magyar poli-garchákkal, és persze Andréval, meg az ő fekete szemű hároméves kislányával, Fruzsikával. Bátor és izgalmas utazás a következő évek Magyarországának kulisszái mögé!
Megjelenés: megjelent, Ulpius-ház Könyvkiadó


Egy humorosnak ígérkező regény, amely egy örökölt hegyi telek körül bonyolódik.

Makk Attila: A szomszéd füle mindig zöldebb
„Az első kapavágásra nyár elején került sor. Ez a lábamba ment. Leültem egy bakhátra, kimostam a sebet, elállítottam a vérzést. Erre ingem, gatyám ráment, mert előbb az ingemből csináltam tépést, majd az alsónadrágomból. Nem tudtam lábra állni. A nap előbb csak ferde szemmel végigmért, majd egyre szúrósabb tekintettel nézett rám. …
A telket sűrű cserjék, bokrok övezték, egyetlen dologban egyeztek meg: valamennyi tüskés volt. Értelmes élőlénynek semmi jele.”
Mendel, a „fiatal agglegény” telket örököl – no meg két szomszédot, akik okosabbnak hiszik magukat a másiknál, holott egyik se normális. Mendelt azonban jobban érdekli a földrajz, mint a földművelés, és az írás, mint a (bozót)irtás. Minden erejével azon fáradozik, hogy megszabaduljon ettől a nem kívánt terhességtől.
Vidám regény nem csak telektulajdonosoknak.
Megjelenés: 2013. október 28., K.U.K. Kiadó


Erre a könyvre elég rég felfigyeltem, azóta követem figyelemmel, hogy mikor is jelenik meg. A legtöbb helyen az októberi megjelenés szerepelt, de amikor megnéztem a kiadó oldalát, ott bizony  a kiadás événél a 2014-et jelölték meg. Ezek szerint csak jövőre lesz belőle kézzelfogható kötet, de ettől függetlenül most is megemlítem, mert nagyon tetszik a borítója,sőt a címre is felkaptam a fejem, reméljük a történet is kellően izgalmas lesz.

Őszi Róbert: Kétté
Álmodni csak múlt időben érdemes.
Tettárik Tamás sok év elteltével hazalátogat Magyarországra, hogy átvegye örökségét a halott nagyanyja után. Ő az egyedüli örökös. Nehezen barátkozik meg ezzel az új helyzettel. Minél előbb szeretne megszabadulni minden értéktől, ami az örökség részét képezi, ami valamikori családjához köti. Anna grafikus, nemrégiben végezte el az egyetemet, egy multinál robotol napi tizenkét órában, és elégedetlen a jelenlegi helyzetével. Gyerekkori barátnőjével, Rózsával egy új és szebb életet terveznek. Anna saját kávézóról álmodozik, ahol mindenki, aki betér hozzájuk, nyugalomra talál. A három ember sorsa egy közös ponton találkozik. 
VALAHOGYAN, VALAMIÉRT. Misztikus kaland veszi kezdetét, amelyből többé senki számára sincs visszalépési lehetőség. Ahol a megnyíló kapuk azonnal be is záródnak, és csak egyetlen irányba, egy titkokkal teli világba vezet az út. Egy világba, ahol a jelen minden akaratát könnyedén felülírja a múlt önző sivársága.
Kétté. Egy regény, amelyben minden BIZONYTALAN. Fájóan szép, dermesztően valóságos. Mert mindenki múltjában lappang valami feledésre váró, szívszorító titok, múltbéli történet. Mindenkiben, a lelke mélyén, a hajszálerek repedései közt ott lappang, folyton támadón egy csipetnyi "Kétté".
Megjelenés: egyelőre bizonytalan, esetleg 2014., Totem Plusz Kiadó

A nem éppen rövidnek mondható listám távolról sem teljes, biztosan akadnak még érdekes kötetek a kiadók kínálatai között, csak fel kell fedezni őket. Gondolom aki szívén viseli a hazai szerzők munkásságát, az talán otthonosabban mozog az új megjelenések területén is. Mint mondtam az elején, nekem is van mit pótolnom, de az még a jövő zenéje, hogy ez mennyire fog sikerülni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése